Ekteskapet blant kristne er ofte, i tider hvor man ikke lengre tar Guds Ord på alvor, noe som man behandler lettsindig. Men en skilsmisse og gjengifte, for en kristen, kan føre til fortapelsen. Jeg sier ikke at det skjer automatisk - men en skilsmisse vil gjøre hjertet hardt, og gjengifte som ikke er gjort på en lovlig måte, kan gjøre at du lever konstant i hor. Det er sånn Jesus la det frem - og derfor har jeg forsøkt å gå på dypet, for å få frem Ordet og Ånden i dette her - for de som frykter Herren. Den første artikkelen fra 2020 anser jeg som den meste grundige - enn det siste fra 2016. Husk at Herren har gjort en grundig forandring i meg fra 2016 til 2020 - så jeg tror det siste er bedre.

Etter å ha vært gift i 25 år - så vet jeg at ekteskap er langt fra enkelt, spesielt i disse tider, hvor man lett kan starte sin utroskap, ved å fylle seg med TV underholdning og Internett - for å ikke snakke om Smartphones. Det koster i denne gudløse tiden - og tro på noe - og stå for det, uansett hvor mye det koster, og hvor selv kristne ser deg som bortkommen, hard, og firkantet. Men den som følger Ordet i lydighet fra hjertet - vil bevare hjertets mykhet - og har man feilet, og gjort en skilsmisse - så er det å søke Herren, helt grunnleggende. La Han få lede dine skritt - ikke ta raske avgjørelser uten at Ordet og Ånden leder deg!

2 mai 2020 - Ekteskap/skilsmisse

Jeg skrev noe om ekteskap/skilsmisse i Dagens Ord i her omdagen.

https://andaktsbibelen.blogspot.com/2020/04/24-april-2020-ekteskap-og-skilsmisse.html

Og artikkelen gikk kanskje for raskt – jeg burde vel vært noe grundigere – men jeg hadde ikke tid, og det ble som det ble.

Ekteskap er noe man aldri skal ta lett på – og gjengifte kan være direkte farlig. Fordi båndene mellom den du først giftet deg med er der konstant – og husk: Båndene blir stiftet den gangen dere lover hverandre troskap – foran vitner – da bindes båndene – og de er sterke som dødsriket.

Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? – Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.” Høys 8:5-7.

Les hele artikkelen her.

2016 - 24 november - Skilsmisse

Ekteskapet er noe av det viktigste Gud har gitt til menneskene, og også grunnmuren i samfunnet. Når ekteskapet blir lite æret av folket, samfunnet, og det blir mer vanlig å bryte ekteskapet enn å holde det, for å ikke snakke om alle alternativene som blir funnet opp i stedet, så vil samfunnet skyte seg selv i foten, for så å dø ut, sakte men sikkert.

I dagens Norge så er det akkurat det som skjer. Hvor ektefeller lider, og mest av alle, barna. Barn er evighetsskapninger, og tas best hånd om ved trygghet, varme etc. ved ett ekteskap, mellom mor og far. Den tryggheten det gir, skaper ett bunnsolid samfunn.

Jesus la en viktig grunn for denne pakten ved disse ordene:

"Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?   Han svarte og sa til dem: Hva har Moses foreskrevet dere?  De sa: Moses har gitt lov til å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.   Men Jesus sa til dem: For deres hårde hjertes skyld har han skrevet dere dette bud.   Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne.   Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru,   og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.  Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille.  Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette.  Og han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han gjør seg skyldig i hor mot henne,  og dersom hustruen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, driver hun hor.Mark. 10:2-12.

Artikkelen er hentet her.