En gjennomgang om koblingen mellom Nephilim og dagens Transhumanisme

Nå vil jeg ikke oversette hele videon - det er det mye jobb bak. Men jeg har oversatt endel om emnet Nephilim her. Nephilim var det som var hovedårsaken til at Gud ødela den gamle verden, de manipulerte menneskenes DNA - ved å koble sammen mennesker og falne engler. Dette vekte Guds vrede - fordi de skapte noe som ikke kom ut av Guds tanker - og vilje - og isteden fikk de noe mega intelligent, ondt og kraftfullt - kjempene på jorden. Og i følge Enoks Bok 1 - så spiste de også mennesker.

Det samme så vi når Israel var på vei mot Løfteslandet, ledet først av Moses - så av Josva - da var det kjemper der, hvor kongen hadde en enormt seng på ca 4,5 meter x 2,5 meter. Det var også en av grunnene til at Gud ønsket å utrydde Kaanerne - da de hadde åpnet opp for disse åndskreftene.

Tom Horn trodde (som Enok bok 2 forteller) at demonene, de mindre, som vi stadig slåss med, var åndene til disse falne kjempene, som ble sluppet løs etter deres død. Horn fortalte også om at disse Vokterne (også beskrevet i Enoks bok 1) - altså engler som hadde oppgaver å vokte, men isteden falt fra Gud, og kom ned og lærte menneskene våpenteknologi og alle andre typer teknologi, og kjemiske substanser som åpnet ditt sinn for overnaturlige portaler (inn i åndeverdenen - hvor man åpnet opp for at enda verre krefter kunne komme frem - dette har jeg skrevet endel om under Nephilim) - og selvfølgelig, de lærte å forurense den menneskelige blodlinjen - og at det igjen er en oppfyllelse av hva Jesus sa  - at dette igjen skulle oppstå på nytt, som han sa: "Det skulle være som i Noahs dager", Matt. 24, Lukas 17..

Tom Horn har spurt seg selv hvorfor ønsket englene å forlate sitt himmelske sted - korrupmpere seg selv - og så gjøre alt dette? Vel, uansett, så hadde de ett sterkt begjær, nemlig å få fysiske kropper. Og de lagde noe helt annet enn blanding av dyr og mennesker - de lagde sin egen konstruksjon, Nephilim. De brukte kvinnene for å kunne ekspandere seg selv.

I Jashers bok (som Bibelen referer til 2X i GT) står det 2 ganger at de blandet sammen dyr og mennesker, hvor de lagde egne kropper. Den tidligere kirkefaderen Eusebius, sa at de brukte dyr og menneskelig materiell og skapte kropper. Det kan du se i tidligere tider hvor Egypterne og andre sivilisasjoner og områder tilbad halvt menneske halv hest - halvt menneske og halv okse etc - som et vitnesbyrd om en stor synd som hadde blitt begått. Idag eksperimenterer de på 10.000 om ikke hundretusener av sånne forsøk - eks. mus med menneskehjerner.

Noen av disse laboratoriene er bokstavelig øya til dr. Moreau, hvor de skaper skapninger som er halvt menneske halvt dyr. Det ser ut som de får menneskelig nivå av bevissthet (I USA er det forbudt - men det gjøres i hemmelighet - kalt hemmelig prosjekt). Dette blir drevet frem av bla. medisinindustrien. Og hvor det er strengt å kunne få frem nye medisiner - og det er milliarder av dollar å kunne miste - derfor så bruker de sånne eksperimenter - for å teste ut sine medisiner - så du kan gå forbi kontrollorganene (I USA FDA). Om det fungerer bra i dyrene - så kan du bruke dem på markedet. Men det er ikke bare dette som driver med dette.

Thomas Horn forteller her om at man nå eksperimenterer både i England, Kina - og selv i USA - på transhumanisme - dvs. de ønsker å lage mennesker - som har supersyn som hundene, superlukt, superstyrke etc. - og eksperimenterer nå med dyr - som får menneskelige egenskaper puttet inn i seg. Og dette hadde bla. gjort på en høne - og når den vokste opp - så oppførte den seg annerledes enn alt annet. Og kriminalsektoren i England protesterte noe mot dette - fordi om sånne mennesker skulle få se dagens lys - så måtte de omdefinere hele lovverket - for hvordan kunne man putte halvt ulv halvt menneske i fengsel, eller hvilket lovverk skulle de følge? - og hva slags måte ville den oppføre seg på? Dette kan virke som en historie fra Marvels X-Men, tegneserie og film - mer er ting som er på vei til å bli realisert.

De mente også under samtalen at både Antikrist og Den Falske profet var overnaturlig - og de var sikker på at bildet som beskrives i Åp. 13 - handler om transhumanisme:

"Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.Åp 13:15

De kom litt inn på vaksinen til Convid 19, som også kunne være noe lignende (Min mrkn: fordi det er teknologi i mRNA medisinen, som kan forandre ditt DNA). Jeg har skrevet noe om dette her.

På slutten snakket Horn om en stor metoritt som NASA hadde registrert - ett som han selv hadde sett i ett syn for mange år siden - som i følge beregningene ville treffe jorden den 13 april 2029, og den astroiden heter Apophis. Han mente det var en oppfyllelse av Åp. 8:10-11. Og 3,5 år før det - som er vi i midten av Den Hellige religiøse høytiden (antar han mener Basunhøytiden) som alt peker på det andre Jesu komme, altså i 2025. Esserne (du vet, endetidssekten som bla. skrev Dødehavsrullene) forkynte det for over 2200 år siden, at dette vil være den endelige slutten for mennesket.

Og til slutt - for 10 år siden (det var da i 2010) - den ledende Etterretningstjenesten i USA - som jobbet med Etterretningstjeneste i Europa - som produserte et dokument kalt Global Regjering 2025. De snakket da på side 35-37 i sitt dokument, om en ny form for menneske, som ville være her i 2025.