Bill Gates og Rockefeller ønsker å implementere digitale ID-er på milliarder av mennesker

I flere år har en "allianse" for ID2020-prosjektet bestående av Microsoft, Rockefeller Foundation og vaksinelobbyorganisasjonen Gavi som har som mål å gjøre det mulig for alle verdens folk å identifisere seg digitalt, med et identitetsdokument som er gyldig gjennom hele livet. Kritikere sier imidlertid at typen ID-er den krever, vil bli misbrukt til å kontrollere og overvåke personer.

I sitt manifest sier ID2020 at det er en "universell menneskerettighet" å kunne identifisere og at vi lever i en digital tidsalder hvor den delen har blitt enda viktigere. Til tross for dette, sier de, mer enn en milliard mennesker har ingen måte å identifisere seg, noe de sier de ønsker å løse ved å produsere digitale IDer som skal være "tilgjengelige" for alle.

Målet er at disse identitetsdokumentene skal implementeres på alle mennesker over hele verden, men samtidig står det at det hovedsakelig er fattige mennesker og flyktninger som kanskje trenger dem mest.

I tillegg til Microsoft og Rockefeller Foundation inkluderer ID2020-initiativet også vaksinelobbyorganisasjonen Gavi, konsulentfirmaet Accenture og designfirmaet Ideo. Støtte til prosjektet omfatter også ulike humanitære organisasjoner som Mercy Corps og Kiva.

Artikkel hentet her.